ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
January 2015 is National Birth Defects Prevention Month! 

მსოფლიო სტატისტიკის მიხედვით ყოველ 4.5 წუთში იბადება ერთი ბავშვი დაბადების დეფექტით. 33 ბავშვიდან ერთს დაბადების დეფექტი აქვს. სტატისტიკა ნამდვილად შემაშფოთებელია, ამიტომ მოწოდებულია:

„ჯანმრთელი არჩევანის გაკეთება დაბადების დეფექტების პრევენციისთვის - იმოქმედეთ PACT-ის მიხედვით“
ელიმინაციის კამპანიას - "საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე" ფართო გამოხმაურება მოჰყვა.

როგორ გახდა საქართველო ლიდერი C ჰეპატიტის წინააღმდეგ ბრძოლაში?