ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები

პასიური მწეველობა გულისხმობს, როგორც უშუალოდ სიგარეტის წვის დროს გამოყოფილი კვამლის, ისე მწეველის მიერ ამოსუნთქული ჰაერის ზემოქმედებას ორგანიზმზე.

ეს ე.წ. მეორადი კვამლი შეიცავს 7000-მდე ქიმიურ ნივთიერებას. აქედან ასობით მათგანი არის ტოქსიკური და დაახლოებით 70 კანცეროგენია (კიბოს გამომწვევი).

პასიურ მწეველობას შეუძლია ბიძგი მისცეს მთელ რიგ დაავადებებსა და პათოლოგიური მდგომარეობებს:

2015 წლის 4 თებერვალს კიბოს მსოფლიო დღე აღინიშნა, სლოგანით „ჩვენ მას დავძლევთ“.

January 2015 is National Birth Defects Prevention Month! 

მსოფლიო სტატისტიკის მიხედვით ყოველ 4.5 წუთში იბადება ერთი ბავშვი დაბადების დეფექტით. 33 ბავშვიდან ერთს დაბადების დეფექტი აქვს. სტატისტიკა ნამდვილად შემაშფოთებელია, ამიტომ მოწოდებულია:

„ჯანმრთელი არჩევანის გაკეთება დაბადების დეფექტების პრევენციისთვის - იმოქმედეთ PACT-ის მიხედვით“