ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
ყოველთვის ვაქცევთ თუ არა ყურადღებას იმას, თუ რითი ვიკვებებით?

ჩრდილოეთ ამერიკასა და დასავლეთ ევროპაში ჩატარებული კვლევებით დადგინდა, რომ 10 ყველაზე სასარგებლო საკვებია:
უმრავლოსობას უყვარს ზამთარი, განსაკუთრებით ბავშვებსა და მოზარდებს. სუფთა ჰაერი, თოვლი, ახალი წელი, ზამთრის სპორტული აქტივობები მართლაც რომ სასიამოვნოა. თუმცა, ხშირად ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე დიდხანს ყოფნა, თოვლით და ყინულით დაფარულ ზედაპირებზე სიარული თუ სრიალი ზრდის ტრავმებისა და ჯანმრთელობის პრობლემების განვითარების რისკს:

• მოყინვა და გადაცივება
• დაცემები და ტრავმებით გამოწვეული დაჟეჟილობები და მოტეხილობები.
3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა

ეს სტატუსი არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს არ შეუძლია იყოს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი, იცხოვროს სრულყოფილი და აქტიური ცხოვრებით.

მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 15%-ს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები.