ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
2014 წლის 15 ნოემბერს, ჩატარდა სამედიცინო ცენტრი "ციტოს"
სატელიტი, მასალის ასაღები პუნქტების მენეჯერების ტრეინინგი.
დღეს სანაცნობო წრეებში სულ უფრო ხშირად ისმის მსჯელობა ერთი შეხედვით რთულ და გაურკვეველ მდგომარეობაზე - მეტაბოლურ სინდრომზე. მას ხშირად ახსენებენ შაქრიან დიაბეტთან ერთად.

თუ შევეცდებით ამ ორ მდგომარეობას შორის კავშირის მოკლედ გამოხატვას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეტაბოლური სინდრომი წარმოადგენს პრედიაბეტურ და პრეათეროსკლეროზულ მდგომარეობას. მედიცინის ენაზე მიღებული ეს ტერმინი მოიცავს შემდეგი რისკ-ფაქტორების ერთობლიობას:
დიაბეტის მსოფლიო დღე დაარსდა 1991 წელს, დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციისა და მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ.
2014-2016 წლებისთვის დიაბეტის მსოფლიო დღის თემატიკას წარმოადგენს „ჯანსაღი ცხოვრება და დიაბეტი“, ხოლო კამპანიის მთავარი გზავნილია:
"ჯანსაღი კვება: გააკეთე სწორი არჩევანი"